Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Gydytojų konsultacinė komisija

Kiekvieną pirmadienį GKK posėdyje dalyvauja VSDFV Kauno skyriaus vyriausias specialistas.

 

Gydytojų konsultacinės komisijos sudėtis:

 • Pirmininkė (kasdien),
 • Sekretorė – bendrosios praktikos slaugytoja (kasdien),
 • Vidaus ligų gydytoja (kasdien),
 • Gydytojas akušeris – ginekologas (kiekvieną antradienį),
 • Gydytojas neurologas (pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį),
 • Vaikų ligų gydytojas (kiekvieną penktadienį),
 • Gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras (kiekvieną ketvirtadienį).

 

Gydytojų konsultacinė komisija:

 • Atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
 • Priima sprendimą dėl asmens siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;
 • Priima sprendimą dėl asmens sveikatos tinkamumo naudotis civiliniu ginklu bei išduoda pažymėjimą F Nr. 049/a;
 • Priima sprendimą dėl asmens akademinių atostogų F Nr. 046/a;
 • Išduoda pažymėjimus darbo biržai F Nr. 046/a, nėščiosioms – F Nr. 046/a, mokslo įstaigoms dėl studentų ir moksleivių atleidimo nuo egzaminų bei sesijos pratęsimui;
 • Vadovaujantis komisijai pateikta psichikos sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojo psichiatro konsultanto išvada, priima sprendimus dėl asmens psichikos sveikatos;
 • Sprendžia ginčytinus ligonių tyrimo bei gydymo klausimus.
Atnaujinimo data: 2016-03-04