Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Kokybės politika

PATVIRTINTA

VšĮ Kauno Centro poliklinikos

Direktoriaus

2016-11-21 įsakymu Nr. 169

 

 

VŠĮ KAUNO CENTRO POLIKLINIKOS KOKYBĖS POLITIKA

VIZIJAtapti pacientui ir darbuotojui palankia asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
MISIJAkokybiškai, saugiai ir laiku spręsti žmonių sveikatos problemas.

POLIKLINIKOS TIKSLAS:

Teikti kokybiškas, pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siekti optimalių gydymo rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius, išsaugant informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

 

VEIKLOS KRYPTYS IR KETINIMAI:

 • Nuolat gerinti poliklinikos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001: 2015 standarto reikalavimus, rezultatyvumą.
 • Teikti saugias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikant patikimą ir savalaikę diagnostiką, šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkantį gydymą bei optimaliai panaudojant techninius ir finansinius rezultatus.
 • Didinti pacientų ir įstaigos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą, siekiant paciento ir poliklinikos personalo interesų vienovės.
 • Vykdyti ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo veiklą, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos procesus.
 • Siekti geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai, minimalios rizikos bei maksimalios naudos užtikrinant pacientų lūkesčių patenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą.
 • Vertinti teikiamų paslaugų rezultatyvumą, efektyvumą, analizuoti paslaugų teikimo procesus, kurti malonią ir darbingą aplinką, kurioje kiekvienas atsako už savo veiksmus.
 • Siekti, kad kokybės politika apimtų klinikinių procesų ir klinikinės rizikos valdymą.

 

POLIKLINIKOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą bei tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rezultatus.
 • Sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kad jų žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius.
 • Medicininių paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant modernią diagnostikos ir gydymo įrangą.
 • Atsižvelgti į pacientų pastabas ir atliekamus teikiamų paslaugų kokybės vertinimus, vykdyti reikiamus pakeitimus.
 • Ekstremalių situacijų bei pavojaus atvejais užtikrinti būtinus veiksmus apsaugoti pacientų ir darbuotojų gyvybę bei poliklinikos turtą.
 • Didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, pripažįstant jų nuopelnus ir skatinant juos už pasiektus rezultatus.
Atnaujinimo data: 2016-11-24