Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Gyventojų prisirašymo tvarka

Asmuo, pageidaujantis gydytis VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, turi užpildyti bei pasirašyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) nurodant pasirinktą bendrosios praktikos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytoją ir (ar) gydytoją psichiatrą. Patvirtinta prašymo formą galima užpildyti (203 kabinete, A. Mickevičiaus g. 4, vaikų registratūroje arba psichikos sveikatos centro registratūroje (Nepriklausomybės a. 10), pirminės asmens sveikatos priežiūros centruose (Donelaičio g. ir Medvėgalio g.) toliau PASPC.

Pacientai (tėvai, globėjai) pageidaujantys gydytis VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, turi užpildyti ir pasirašyti du prašymus „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a) pas pasirinktą bendrosios praktikos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą.

Pacientai (tėvai, globėjai) turi teisę pildyti vieną iš dviejų prašymų ir rinktis pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bet kurioje savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau jam atsisakius prisirašyti prie konkretaus psichikos centro, jis priskiriamas Psichikos sveikatos centrui, kuris yra VšĮ Kauno Centro poliklinikoje.

Prisirašymo metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (asmens pasas, tapatybės kortelė, vaikams – lietuviškas gimimo liudijimas su asmens kodu).

Už prisirašymo dokumentų tvarkymą asmuo įstaigai moka 0,29 EUR mokestį.

Jei pacientas (tėvai, globėjai) pageidauja prisirašyti prie įstaigos nepraėjus 6 mėn. nuo paskutinės prisirašymo datos kitoje įstaigoje, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą įstaigai moka 2,9 EUR mokestį.

Atnaujinimo data: 2017-08-31