Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Leidimas civiliniam ginklui

Leidimo civiliniam ginklui išdavimo tvarka:

  • Šeimos gydytojas išduoda formą Nr. 049/a.
  • Šeimos gydytojas nukreipia į Psichikos sveikatos centrą.
  • Vizitui pas psichiatrą reikia turėti:
    • pažymą iš priklausomybių ligų centro (Giedraičių g. 8, Kaunas), tel. (8-37) 333 255;
    • charakteristiką iš darbovietės (nedirbantys iš savo seniūnijos);
    • pažymas apie gydymąsi (ar nesigydymą) iš kitų poliklinikų psichikos sveikatos centrų, jei 10 metų laikotarpyje nebuvo prisirašę prie VšĮ Kauno Centro poliklinikos.
  • Asmuo po vizito pas psichiatrą grįžta pas šeimos gydytoją, kuris galutinai užpildo formą Nr. 049/a ir nukreipia į Gydytojų Konsultacinę Komisiją.

Tvarka galioja tiek naujai išsiimantiems, tiek prasitęsiantiems leidimus dėl civilinio ginklo. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į VšĮ Kauno Centro poliklinikos registratūrą tel. (8 37) 409222.

Atnaujinimo data: 2016-03-04