Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Mokamos paslaugos

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos “ pakeitimo“ ir 2008 m. gruodžio 9 d. SAM raštu Nr. (10-913-281)-7296 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.

 

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai dėl sveikatos priežiūros paslaugų kreipiasi:

  • Asmuo, kuris yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
  • Asmuo, kuris yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau atvyko be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo;
  • Asmuo, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo, tačiau nenori laukti paslaugos bendroje eilėje ir pats sutinka apmokėti už greičiau suteiktą paslaugą;
  • Asmuo, kuris yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pageidauja gauti papildomą paslaugą, nesusijusią su pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu;
  • Užsienio piliečiai, neturintys Europos Sąjungos sveikatos draudimą įrodančių dokumentų;
    Asmuo, kuris yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu bei turi teisę ir pageidauja naudotis anoniminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis;
  • Asmuo, kuris yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pageidauja naudotis išimtinai mokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios nenumatytos sutartyse su teritorine ligonių kasa.

Mokamų paslaugų kainas detaliau galite sužinoti kainyne

Atnaujinimo data: 2016-09-01