Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Vairuotojų sveikatos patikrinimo komisija

Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija sprendžia, ar asmens fizinė bei psichinė sveikatos būklė atitinka teisės normas, taikomas asmenims siekiantiems vairuoti bei vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas bei mechanizmus.

Vairuotojų sveikatos tikrinimas atliekamas kiekvieną darbo dieną A. Mickevičiaus g. 4, LT-44313 Kaunas.

 

 • Asmuo, pageidaujantis pasitikrinti savo sveikatą, kreipiasi į registratūrą.
 • Registratorė nukreipia asmenį į ASPĮ kasą sumokėti nustatyto dydžio mokestį, užpildyti vairuotojo garbės deklaraciją, Epworth mieguistumo skalę bei klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos, pateikia asmens sveikatos istoriją vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos sekretorei.
 • Asmens psichinę sveikatą tikrina gydytojas psichiatras Psichikos sveikatos centre Nepriklausomybės a. 10.
 • Asmuo į Psichikos sveikatos centrą registruojasi iš anksto telefonu (8-37) 424541.
 • Asmenys, atvykę iš kitos ASPĮ, pateikia F Nr. 027/a iš savo šeimos gydytojo bei gydytojo psichiatro.
 • Pasitikrinęs sveikatą Psichikos sveikatos centre, asmuo kreipiasi į vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos pirmininką:
 • pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • tikrinantis pakartotinai, pateikia vairuotojo pažymėjimą;
 • asmenys, kuriems privalomai periodiškai tikrinama sveikata (dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį), pateikia asmens medicininę knygelę F Nr. 048/a (sveikatos pasą);
 • neįgalieji, turintys ryškių lokomotorinių sutrikimų, pateikia pažymą iš licencijuotų protezavimo įmonių apie kontrolinį protezo tikrinimą.

 

Visi asmenys pateikia:

 • įstaigos kasoje sumokėto mokesčio kvitą;
 • užpildytą ir patvirtintą parašu vairuotojo garbės deklaraciją;
 • informuoja, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti.

 

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

Gydytojo V. Pavardė I II III IV V
E. Laurusevičienė 07:30-10:00 07:30-11:00 16:00-18:00 07:30-11:00
A. Lukaševičienė 10:00-12:00 14:00-17:00 11:00-14:00 14:00-16:00
I. Velykytė 18:00-20:00 17:00-20:00 08:00-14:00
A. Maščinskienė 13:30-18:00 07:30-11:00 16:00-20:00 11:00-13:00
A. O. Gesaitienė 12:00-13:30 11:00-13:30 14:00-16:00 18:00-20:00 13:00-17:30

 

Atnaujinimo data: 2018-07-02