Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Elektrikas

Reikalavimai Elektriku dirbti priimamas asmuo, turintis elektriko ir elektrosaugos  kvalifikacinius pažymėjimus.
Funkcijos Atlikti elektros skydinės įvadinių spintų, elektros paskirstymo skydelių priežiūrą ir remontą.

Atlikti naujos elektros instaliacijos poreikio nustatymą ir montavimą.

Atlikti silpnų srovių (kompiuterių, telefono ir pan.) instaliaciją ir priežiūrą.

Atlikti elektros įrenginių, prietaisų bei elektros instaliacijos tinklo priežiūrą.

Atlikti atskirus sudėtingus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus.

Remontuoti elektros apšvietimo sistemas.

Remontuoti transformatorius, reostatus ir kitą aparatūrą savo profesinės kvalifikacijos ribose.

Pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis įjungimo schemomis.

Atlikti kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto darbus.

Patikrinti ir reguliuoti po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę.

Paruošti darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus.

Prižiūrėti, kad nebūtų naudojami netvarkingi elektros prietaisai, neizoliuoti laidai, neįžeminti elektros mechanizmai ir įrenginiai.

Išjungti įvadinį elektros perdavimo pulto kirtiklį, susidarius grėsmingai situacijai ar įvykus avarijai ir apie tai pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui.

Darbo užmokestis Nuo 385,- eur./mėn.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; elektriko ir elektrosaugininko kvalifikaciniai pažymėjimai;   asmens sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas; gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Mickevičiaus g. 4, Kaunas  402 kab. Personalo tarnyba
Kontaktai pasiteirauti 8 37 409206, 8 682 30785
Dokumentų priėmimo terminas Neribotas

 

Atnaujinimo data: 2016-12-12