Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Šeimos gydytojas

Reikalavimai Šeimos gydytoju dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį medicininį išsilavinimą ir turintis galiojančią šeimos gydytojo licenciją.
Funkcijos Teikti būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą, darbe vadovautis medicinos norma 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, atlikti funkcijas, numatytas šios pareigybės nuostatuose.
Darbo užmokestis Nuo 550 eur./mėn.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; šeimos gydytojo licencija; spaudo numeris; diplomas; asmens sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas; gyvenimo aprašymas, nuotrauka.
Dokumentų priėmimo vieta A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 206 kab.
Kontaktai pasiteirauti (8 37) 409 206, (8 37) 409 201, (8 679) 67 004
Dokumentų priėmimo terminas Neribotas

 

Atnaujinimo data: 2016-12-06