Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Etikos komisija

Medicinos etikos komisijos funkcija – stebėti, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų, bei spręsti iškilusias medicinos etikos problemas, priimti ir teikti įstaigos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų, gavus raštišką paklausimą.

Šios komisijos veiklos tvarką nustato jos nuostatai, patvirtinti direktoriaus bei atitinkantys Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų Pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų reikalavimus.

VšĮ Kauno Centro poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai bei darbo reglamentas patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Atnaujinimo data: 2016-04-01