Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Gydymo taryba

Gydymo taryba yra visuomeninis patariamasis VšĮ Kauno Centro poliklinikos valdymo organas.

Gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir atsakingų už kabinetų veiklą gydytojų. Gydymo tarybos pirmininkas – poliklinikos direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.

Poliklinikos direktorius gali atšaukti gydymo tarybos narius nesibaigus jų kadencijai – nutraukus darbo sutartį arba gydymo tarybos nario prašymu.

Gydymo taryba vadovaujasi gydymo tarybos nuostatais.

Gydymo tarybos funkcijos:

  • Svarstyti asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
  • Periodiškai rengti klinikines konferencijas;
  • Svarstyti naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
  • Siūlyti direktoriui įstaigoje sudaryti gydytų pacientų mirties priežasčių, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas su asmens sveikatos priežiūra susijusias komisijas;
  • Teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos direktoriui;
  • Direktoriui nesutinkant su rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymais, teikti juos visuotiniam dalininkų susirinkimui.
Atnaujinimo data: 2016-04-01