Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Slaugos taryba

Poliklinikos direktoriaus įsakymu yra patvirtinta slaugos tarybos sudėtis, kurią sudaro pirmininkas bei nariai.

Slaugos taryba veikia vadovaudamasi patvirtintais slaugos tarybos nuostatais.

Slaugos tarybos funkcijos:

  • Svarsto pacientų slaugos organizavimo tobulinimo klausimus;
  • Rengia konferencijas;
  • Svarstomaisiais klausimais teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus poliklinikos direktoriui.
Atnaujinimo data: 2016-09-06