Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Vidaus audito grupė

Vadovaujantis 2008 m. balandžio 29 d. LR SAM įsakymo Nr. V-338 punktu 13.3 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ įstaigos vadovo įsakymu VšĮ Kauno Centro poliklinikoje sudaryta vidaus medicinos audito grupė.

  • Vidaus medicinos audito grupės veiklos tikslas – asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas, vertinimas ir gerinimas.
  • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas vykdomas atliekant planinius ir neplaninius auditus. Šių auditų tikslas – nurodyti neatitikimus, kurie trukdo teikti kokybiškas paslaugas, bei teikti rekomendacijas vadovybei ir kitų lygių darbuotojams atlikti savo pareigas geriau, atsižvelgiant į nustatytą poliklinikos strategiją, pagal tarptautinės kokybės vadybos sistemos EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais.
  • 2017-01-26 VšĮ Kauno Centro poliklinika gavo tarptautinį atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad jos kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) reikalavimus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje.
Atnaujinimo data: 2017-09-01